Menu

[ Mơ thấy Con Sâu ] đánh con gì ? Có Điềm Báo gì ? tốt hay xấu ?

Sâu bọ là một loại động vật làm phá hoại mùa màng, cây cối nên mọi người nghĩa nằm mơ thấy sâu bọ là điềm báo xấu. Nhưng nếu đã nằm mơ thấy sâu bọ thì cho rằng là điềm báo tốt.

Mơ thấy con Sâu là số mấy ?

 1. – Mơ thấy con sâu cắn đánh con 13 – 33 – 31
 2. – Mơ thấy mình đang giết sâu đánh con 34 – 43.
 3. – Mơ thấy sâu xanh đánh con 33 – 88 – 66.
 4. – Giấc mơ thấy sâu đen đánh con 06 – 69 – 09.
 5. – Mơ thấy con sâu róm đánh ngay con số là 48 – 56.
 6. – Mơ thấy sâu nằm trên lá đánh con 26 – 74 – 52.
 7. – Ngủ mơ thấy sâu ăn lá đánh con 12 – 09 – 57.
 8. – Nằm mơ thấy sâu bọ đánh đề số 05 – 72.
 9. – Nằm mơ thấy cả đàn sâu ghi ngay con đề 97 – 19.
 10. – Ngủ mơ thấy có 2 con sâu đánh lô số 44 – 93.
 11. – Nằm mơ thấy con sâu đen đánh ngay con 94 – 22.
 12. – Chiêm bao thấy con sâu xanh đánh cặp số đẹp 20 – 33.
 13. – Ngủ mơ thấy sâu róm ghi ngay cặp số 10 – 60.
 14. – Chiêm bao thấy trên người đầy sâu đánh ngay con 00.

Mơ thấy con Sâu có điềm báo gì ?

-Mơ thấy trên người có con sâu : Cho thấy bạn sẽ gặp khó khăn trong công việc. Nhưng chỉ cần không nản trí thì bạn có thể vượt qua.

-Mơ thấy sâu bò ở đùi, mông : Cho thấy bạn đang sống trong sự giả dối. Những lời khen và sự nịnh bợ.

-Mơ thấy trên mặt đất có sâu hay mình đi bắt sâu bọ : Điều này cho thấy bạn sẽ vượt qua những khó. Và sẽ có được hạnh phúc.

-Mơ thấy sâu có nhiều lông : Đây là điềm báo may mắn trong công việc và cuộc sống.

-Mơ thấy sâu cắn mình : Cho thấy có ai đó đang lợi dụng bạn. Hãy cẩn thận.

-Mơ thấy ăn hết lá cây nhà mình : Cho thấy bạn đang dung túng điều gì đó. Có thể điều này sẽ ảnh hưởng tới bạn.

-Mơ thấy mình giết sâu : Những gì mà bạn đang mong muốn thành sự thật. Nhất định sẽ thành sự thật. Nếu người đang bệnh thì có thể sẽ khỏi bệnh.

Xem thêm : Nằm mơ thấy con đĩa

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hong kong global biotech male enhancement centaur male enhancement reviews max performer customer reviews how to get harder erection pills store bought pills for bigger erection which rhino pill is the strongest gummy for male enhancement best herbs for male enhancement power p pills male enhancement top male enhancement exercises truth CBD gummies for male enhancement reviews rhino stay hard pills best collagen to lose weight natural appetite suppressants for weight loss wegovy 1 mg side effects independent reviews of keto pills does flo help you lose weight goli apple cider vinegar gummies lower blood pressure what can i mix with coffee to lose weight tone it up apple cider vinegar gummies how much weight do you lose per hour of sleep juice diet lose weight will drinking water help you lose weight trim pill keto website vegetarian diet recipes for weight loss optimum advanced keto pills diet gummy bear stories ampheta trim diet pill can an obgyn prescribe weight loss pills how to use keto go pills burn 60 diet pills review pills to burn fat recommend cbd for anxiety cbd animal products cbd multivitamin gummies can hemp get you high alternatives to cbd for sleep standard thc gummies natures only cbd gummies for diabetes oros cbd gummies side effects